Dolcegusto ดีคาฟ

กาแฟไม่มีคาเฟอีนที่ไม่กระทบต่อรสชาติหรือลักษณะเฉพาะ

กาแฟคั่วบดผสม degassed ภายใต้ไนโตรเจน
ในแคปซูลป้องกันตนเองขนาด 7 กรัมบรรจุครั้งเดียว
ภายใต้ไนโตรเจนวางในกล่อง 16 หน่วย DolceGusto

Dolcegusto ดีคาฟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin