Nespresso เครโมโซ

Cremoso เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมนุ่มนวลและนุ่มนวลที่ได้จากส่วนผสม เมล็ดกาแฟอาราบิก้ารสหวานและจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

กาแฟคั่วบดผสม degassed ภายใต้ไนโตรเจนในแคปซูลป้องกันตัวเองขนาด
5.5 กรัม บรรจุภายใต้ไนโตรเจนวางในกล่อง 10 หน่วย Nespresso.

Nespresso เครโมโซ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin