Nespresso ดีคาฟ

กาแฟไม่มีคาเฟอีนที่ไม่กระทบต่อรสชาติหรือลักษณะเฉพาะ

กาแฟคั่วบดผสม degassed ภายใต้ไนโตรเจน
ในแคปซูลป้องกันตนเองขนาด 5.5 กรัมบรรจุครั้งเดียว
ภายใต้ไนโตรเจนวางในกล่อง 10 หน่วย Nespresso.

Nespresso ดีคาฟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin