Dolcegusto เครโมโซ

Cremoso เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมนุ่มนวลและนุ่มนวลที่ได้จากส่วนผสม
เมล็ดกาแฟอาราบิก้ารสหวานและจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

กาแฟคั่วบดผสม degassed
ภายใต้ไนโตรเจนในแคปซูลป้องกันตัวเองขนาด
7 กรัม บรรจุภายใต้ไนโตรเจนวางในกล่อง 16 หน่วย DolceGusto

Dolcegusto เครโมโซ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin