Dolcegusto ฟอร์เต้

มีคาเฟอีนที่มีประจุไฟฟ้าสูงมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เอ้อระเหย

กาแฟคั่วบดผสม degassed ภายใต้ไนโตรเจน

ในแคปซูลป้องกันตนเองขนาด

7 กรัมบรรจุครั้งเดียว ภายใต้ไนโตรเจนวางในกล่อง 16 หน่วย DolceGusto.

Dolcegusto ฟอร์เต้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin